Zielony UG - poznaliśmy zgłoszone projekty!

fot.

Ogrody społeczne, growroom czy żywe zielniki – to tylko niektóre pomysły zgłoszone do realizacji w ramach konkursu Zielony UG. Studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego złożyli 30 wspólnych projektów. Konkurs jest realizowany w ramach projektu SEA-EU 2.0 finansowanego ze środków Erasmus+.

Celem konkursu Zielony UG jest zwiększenie zaangażowania społeczności akademickiej w ekologiczną i społeczną transformację Uniwersytetu Gdańskiego. Na realizację projektów w edycji organizowanej w 2024 r. przeznaczono 80.000,00 zł brutto. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 20.000 zł brutto.

Podczas otwartego naboru zgłoszeń od 18 marca 2024 r. do 8 kwietnia 2024 r. wpłynęło 30 propozycji, które zostały opracowane przez zespoły angażujące przynajmniej po jednej osobie z dwóch różnych grup: studentów i doktorantów, nauczycieli akademickich oraz administracji.

Znaczna część projektów dotyczy ulepszenia infrastruktury plenerowej. Wśród nich znalazły się propozycje siłowni na świeżym powietrzu, nowych ogródków oraz uzupełnienia infrastruktury dla rowerzystów. Część pomysłów zakłada innowacyjne rozwiązania - wśród nich można wymienić na przykład pomysł instalacji wykorzystującej mech do oczyszczania powietrza czy zakup rowerów generujących energię elektryczną. Wspólnym mianownikiem wszystkich propozycji jest troska o środowisko oraz upowszechnianie wiedzy o zrównoważonym rozwoju.

Wnioskodawcy najczęściej zgłaszali projekty, których realizacja obejmowała działania na głównym kampusie UG w Gdańsku-Oliwie. Zgłoszono również wnioski o inwestycje na kampusach w Gdyni, w Sopocie oraz w Borucinie.

Tuż po zakończeniu naboru zgłoszeń rozpoczął się etap weryfikacji projektów przez zespół roboczy. Następnie, 15 maja 2024 r., Komisja Konkursowa zatwierdzi ostateczną listę projektów, które wezmą udział w głosowaniu. W plebiscycie w dniach 20-27 maja 2024 r. będą mogli zagłosować wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego. Elektroniczne głosowanie przeprowadzone zostanie na platformie konkursu, do której logowanie odbywa się przy pomocy danych z Portalu Studenta/Portalu Pracownika. Każdy uprawniony do głosowania może oddać głos na maksymalnie trzy projekty z listy.

Zdecyduj, które projekty powinny zakwitnąć na terenie naszej uczelni!

SEA-EU
Szymon Gronowski; oprac. Zespół Prasowy