współpraca

współpraca
W ramach programu Profesorowie wizytujący UG, który ma na celu rozwój międzynarodowej współpracy naukowej i prowadzenie wspólnych projektów w Uniwersytecie Gdańskim, odbędzie się hybrydowy wykład prof. Danielle Reed z Monell Chemical Senses Center w USA – ekspertki w dziedzinie biologii zmysłu smaku i zapachu oraz międzyosobniczych różnic w percepcji…
współpraca
Podpisanie umowy, fot. Alan Stocki Konferencje, staże i pomoc naukowa to tylko niektóre z korzyści wynikających z porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Gdańskim a Naczelną Radą Adwokacką. 11 maja Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz prezes NRA adwokat Przemysław Rosati podpisali umowę między instytucjami, którymi…
współpraca
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło program specjalny dla naukowców uciekających przed wojną. Spośród 213 zgłoszeń uchodźców z Ukrainy NCN wybrał 51 laureatów. Są to głównie badacze z Kijowa, Charkowa i Lwowa. Trójka z nich rezyduje obecnie w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Biologii, Wydziale Historycznym oraz Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.  Program przygotowany przez Narodowe Centrum Nauki…
współpraca
Dom Towarzystwa Przyrodniczego – główna siedziba Muzeum Archeologii w Gdańsku Prof. dr hab. Beata Możejko z Instytutu Historii oraz dr hab. Marcin Wąs, prof. UG z Instytutu Archeologii i Etnologii zostali przedstawicielami Uniwersytetu Gdańskiego w Radzie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Do 2026 roku historycy z UG będą brali…
współpraca
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego stał się jednym z istotniejszych miejsc na mapie Gdańska związanych z pomocą Ukrainie. Wszystko dzięki zbiórce Studenci dla Ukrainy, która na Wydziale funkcjonuje już od ponad dwóch miesięcy. W ramach akcji obecnie prowadzone są działania związane ze zbiórką jedzenia, środków medycznych transportem darów na Ukrainę, zbiórką środków finansowych a także artykułów czy…