pożegnania

pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29 listopada 2023 roku w wieku 76 lat  zmarł Profesor Marek Andrzejewski  (4 X 1947 – 29 XI 2023) wieloletni pracownik Instytutu Historii UG, profesor nauk humanistycznych, wybitny badacz szeroko pojętej problematyki niemieckiej i szwajcarskiej XIX-XX wieku, a także Wolnego Miasta Gdańska, najnowszych dziejów Polski, historii sportu, kina i transportu. W swoim dorobku…
pożegnania
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 26 listopada 2023 po walce z chorobą nowotworową zmarł Jan Waśkiewicz wieloletni pracownik Straży Uniwersyteckiej, oddany pracy w Uniwersytecie Gdańskim,  dobry Kolega, Człowiek o wielkim sercu. Cześć Jego pamięci oddają Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego   Uroczystości Pogrzebowe  odbędą się w dniu 30.11.2023 roku o godz. 10.00 w Kościele św. Józefa…
pożegnania
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  w dniu 25.11.2023 r.    Haliny Downar   wieloletniej pracownicy Administracji Centralnej, Działu Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami Majątku    Cześć Jej pamięci oddają Rektor i Senat wraz z całą społecznością akademicką Uniwersytetu Gdańskiego   Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 listopada 2023 roku: 9:00 msza żałobna w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w…
pożegnania
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że 27 listopada 2023 roku  zmarł   Paweł Huelle   wybitny pisarz, dramaturg, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego,  współinicjator powstania i członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich UG, wieloletni wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.   Pamięć o Jego dziełach i zapisane słowa pozostaną z nami na zawsze…
pożegnania
  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 30 października 2023 roku w wieku 90 lat  zmarł Profesor Mieczysław Widernik  wieloletni pracownik Instytutu Historii UG, profesor nauk humanistycznych, wybitny badacz dziejów Gdyni, historii szkolnictwa i oświaty na Pomorzu, zagadnień z zakresu metodologii i dydaktyki historii oraz różnych aspektów gospodarki morskiej. Ukończył studia na kierunku Historia w Wyższej…