sea-eu

sea-eu
W maju 2022 roku władze Uniwersytetu Gdańskiego zaprosiły naukowców uczelni partnerskich SEA-EU do udziału w konkursie „Research Potential Database” SEA-EU, który miał zachęcić do podjęcia lub umocnienia współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej przy wykorzystaniu informacji dostępnych w Bazie Potencjału Badawczego „Research Potential Database”. Wnioskodawcami projektu mogły być osoby będące nauczycielami akademickimi…
sea-eu
W dniach 20-21 września 2022 roku w Breście odbył się kolejny szczyt uczelni European University of the Seas SEA-EU, w którym brali udział członkowie Governing Board i Executive Committee. W spotkaniach uczestniczyły także władze uczelni partnerskich, które dołączą do sojuszu w przyszłym roku: Uniwersytetu w Algarve (Portugalia), Uniwersytetu…
sea-eu
Mikrobiologia głębin morskich była tematem konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie w Breście, partnerskiej uczelni SEA EU, w której uczestniczyli nasi mikrobiolodzy: prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski i dr Anna-Karina Kaczorowska. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego są koordynatorami projektu INDEPTH (o którym pisaliśmy tutaj). Uniwersytet w Breście jest światowym liderem badań z zakresu mikrobiologii morza. Spotkanie…
sea-eu
Biuro Karier UG wraz z Biurem SEA EU zorganizowało wizytę studyjną dla pracowników biur karier  uczelni zrzeszonych w międzynarodowym konsorcjum uczelni nadmorskich SEA EU. W czasie spotkania w Uniwersytecie Gdańskim zaproszeni goście nie tylko zapoznali się z misją naszej uczelni oraz celami i priorytetami projektu SEA EU, które zaprezentowała Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler…
sea-eu
W roku akademickim 2022/2023 odbędzie się druga edycja międzyuczelnianego kursu Marine Data Literacy organizowanego w ramach partnerstwa European University of the Seas – SEA-EU. Kurs jest pionierskim projektem, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji w zakresie wyszukiwania, rozumienia i wykorzystania danych dotyczących środowiska morskiego. Zarówno studenci, jak i wykładowcy będą mieli unikatową możliwość…