życie akademickie
Podziękowaniami i wręczeniem  dyplomów studentom szczególnie zaangażowanym w pomoc charytatywną na rzecz Ukrainy rozpoczęło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, 30 czerwca 2022 r. Spotkanie otworzył Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski, który przywitał senatorów zgromadzonych w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego. Następnie Rektor przekazał głos Prorektorowi ds…
życie akademickie
Po raz 52. społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego świętowała rocznicę powołania Uczelni. Podczas uroczystości nadano pierwsze tytuły profesorów honorowych Rektorom Seniorom, wręczono nagrody im. K. C. Mrongowiusza, nagrody im. Prof. K. Taylora za rok 2021, a także nagrody laureatom I edycji konkursu dla młodych naukowców Young Fahrenheit.…