Otwarte wykłady kaszubologiczne w semestrze zimowym 2022/23

grafika

W cyklu 10 wykładów, które mają z założenia uzupełniać wiedzę o Pomorzu i Kaszubach, refleksji badaczy z Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Kaszubskiego poddane zostaną wybrane zagadnienia z historii i kultury kaszubskiej wyróżniające Kaszuby i Kaszubów, niezmiennie inspirujące czy niepokojące. Każdy wykład będzie dostępny na YouTube i poprowadzony zostanie przez innego prelegenta.

Kaszubi, jak na stosunkowo nieliczną społeczność etniczną bardzo długo usytuowaną gdzieś peryferyjnie w stosunku do centrów politycznych i cywilizacyjnych, wzbudzają od ponad 150 lat duże zainteresowanie świata nauki. Współcześnie do tego wzrostu zainteresowania Kaszubami z pewnością przyczyniają się takie czynniki, jak dziejąca się na naszych oczach zmiana kulturowa i tożsamościowa, której świadectwem jest ogromna różnorodność i bogactwo form twórczości, język, wielość podejmowanych inicjatyw społecznych, trwająca instytucjonalizacja kultury, nadto spory tożsamościowe czy też proces etnicznego upodmiotowienia” – napisała w zapowiedzi do cyklu wykładów dr Justyna Pomierska, koordynator zadania i przewodnicząca rady programowej kierunku Etnofilologia kaszubska z Zakładu Polonistyki Stosowanej Wydziału Filologicznego UG.

Jak zauważa dr Justyna Pomierska, w powszechnym odbiorze różnorodność i bogactwo kaszubskiego świata bywają sprowadzane do uproszczonego, sfolkloryzowanego przekazu, w którym dominują haft, tabaka, zespoły taneczne, a niekiedy również abecadło kaszubskie. Szeroko rozumiany folklor jest ważnym elementem kaszubskiego dziedzictwa, tłumaczy naukowczyni z WF UG. Tyle tylko, że etniczna kultura kaszubska zawsze była czymś więcej niż folklorem - podkreśla.

Premiera i cykl wykładów 2022/2023

Wykłady będą odbywały się w każdy poniedziałek i tradycyjnie będą miały charakter otwarty. Ich formuła jest hybrydowa: każdy wykład składa się z dwóch części: nagrania i spotkania. Nagranie umieszczane jest w sieci (You Tube) kilka dni przed dyskusją z udziałem prelegenta (na MS Teams, link do spotkania: https://bit.ly/3BU3dcn). 

 Premiera pierwszego wykład na You Tube odbędzie się już 3. października. Wykłąd pt. "Gdańsk'45 - spojrzenie z dzisiejszej perspektywy z Buczą w tle" wygłosi prof. dr hab. Igor Hałagida, historyk, który ) przedstawi refleksję dotyczącą zbrodni wojennych dokonywanych przez Rosjan na Pomorzu Gdańskim w 1945 r.

Link do wykładu inauguracyjnego https://youtu.be/ZVAAQ0kk0AE

- W tegorocznym cyklu wykładów refleksji badaczy z UG i Instytutu Kaszubskiego poddano te wybrane zagadnienia z historii i kultury kaszubskiej, które wyróżniają Kaszuby i Kaszubów, niezmiennie inspirują czy niepokoją - mówi dr Justyna Pomierska.

W tegorocznym projekcie biorą udział: prof. UG, dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (Wydział Filologiczny UG) LITERATURA, dr Sylwia Bykowska  (Instytut Historii PAN w Gdańsku) HISTORIA, prof. dr hab. Marek Cybulski (Wydział Filologiczny UG) JĘZYKOZNAWSTWO, dr hab. Witosława Frankowska (Akademia Muzyczna w Gdańsku) MUZYKA, prof. dr hab. Igor Hałagida (Wydział Historyczny UG) HISTORIA, prof. dr hab. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku) TEATR, dr Piotr Kurpiewski (Wydział Filologiczny UG), FILM, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Wydział Nauk Społecznych UG) SOCJOLOGIA, dr Magdalena Sacha (Wydział Filologiczny UG) KULTUROZNAWSTWO, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz (Wydział Filologiczny UG) TRANSLATORYKA .

Harmonogram poniedziałków:

10.10.2022 prof. dr hab. Igor Hałagida Gdańsk ’45 – spojrzenie z dzisiejszej perspektywy (z Buczą w tle

17.10.2022 prof. dr hab. Daniel Kalinowski Teatr kaszubski. Z perspektywy 100 lat historii i dalszych lat istnienia  

24.10.2022 dr hab. Witosława Frankowska Usłyszeć Kaszuby. O różnorodności muzycznej regionu 

7.11.2022 dr Sylwia Bykowska  Eingedeutsche przed sądem opinii publicznej, czyli problem Volkslisty w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu 

14.11.2022 prof. dr hab. Marek Cybulski Kaszubski język literacki – praca nad jego standaryzacją 

21.11.2022 dr Piotr Kurpiewski Nie tylko „Kamerdyner”. Obraz Kaszubów w kinematografii  

28.11.2022 prof. UG, dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk Gdańsk Güntera Grassa jako pogranicze. Geopoetyka w praktyce. 

5.12.2022 prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz Nie tylko "Life and Adventures of Remus". Przekłady z języka kaszubskiego na angielski 

12.12.2022 dr Magdalena Sacha  Skansen czy nowoczesność? Kreowanie obrazu Kaszub w muzealnictwie regionalnym 

19.12.2022 prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński Kaszubi – szkic do portretu socjologicznego 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG