pożegnania

pożegnania
  Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotrowi Stepnowskiemu serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca   prof. Andrzeja Stepnowskiego   składają Prorektorzy, Rada Uczelni Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego   Msza św. żałobna zostanie odprawiona 19 marca 2024 o godz. 10.00 w Archikatedrze Oliwskiej. Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 11.45 na cmentarzu Łostowickim (kondukt…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Seána Michaela Morana, znakomitego znawcy literatury angielskiej, cenionego przez studentów wykładowcy akademickiego i adiunkta w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Filologicznym.   Wyrazy głębokiego współczucia żonie Magdalenie Moran i rodzinie Zmarłego składa  Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego   Ceremonia pogrzebowa odbędzie…
pożegnania
Zamiast kwiatów rodzina prosi po wpłaty na rzecz: Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego  Stowarzyszenia Sarcoma
pożegnania
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Ewy Nawrockiej. Wybitnej literaturoznawczyni i teatrolożki, związanej z Uniwersytetem Gdańskim od początku jego powołania.  Była nie tylko autorką wielu prac naukowo-badawczych, ale też znakomitą wykładowczynią, życzliwą studentkom i studentom. Dobrą koleżanką oddaną sprawom Instytutu Filologii…
pożegnania
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 25 grudnia 2023 roku zmarł Ludwik Zawiślak Wieloletni Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego                 Cześć Jego Pamięci!                Rektor, Senat, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG oraz społeczność akademicka UG   Msza żałobna odbędzie się 3 stycznia 2024 roku o…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Zbigniewa Majchrowskiego   wybitnego historyka literatury okresu romantyzmu oraz XX i XXI wieku, znawcy poezji, dramatu i teatru. Profesor zajmował się również antropologią literatury i sztuk widowiskowych oraz współczesną kulturą medialną i krytyką artystyczną Od 50 lat związany z Instytutem…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29 listopada 2023 roku w wieku 76 lat  zmarł Profesor Marek Andrzejewski  (4 X 1947 – 29 XI 2023) wieloletni pracownik Instytutu Historii UG, profesor nauk humanistycznych, wybitny badacz szeroko pojętej problematyki niemieckiej i szwajcarskiej XIX-XX wieku, a także Wolnego Miasta Gdańska, najnowszych dziejów Polski, historii sportu, kina i transportu. W swoim dorobku…
pożegnania
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 26 listopada 2023 po walce z chorobą nowotworową zmarł Jan Waśkiewicz wieloletni pracownik Straży Uniwersyteckiej, oddany pracy w Uniwersytecie Gdańskim,  dobry Kolega, Człowiek o wielkim sercu. Cześć Jego pamięci oddają Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego   Uroczystości Pogrzebowe  odbędą się w dniu 30.11.2023 roku o godz. 10.00 w Kościele św. Józefa…
pożegnania
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  w dniu 25.11.2023 r.    Haliny Downar   wieloletniej pracownicy Administracji Centralnej, Działu Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami Majątku    Cześć Jej pamięci oddają Rektor i Senat wraz z całą społecznością akademicką Uniwersytetu Gdańskiego   Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 listopada 2023 roku: 9:00 msza żałobna w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w…
pożegnania
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że 27 listopada 2023 roku  zmarł   Paweł Huelle   wybitny pisarz, dramaturg, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego,  współinicjator powstania i członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich UG, wieloletni wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.   Pamięć o Jego dziełach i zapisane słowa pozostaną z nami na zawsze…