ludzie UG

ludzie UG
Dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Kierowniczka Katedry Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji została wybrana na stanowisko Prezeski Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Z gdańskim portem jest związana od 2019 r.  jako członkini Rady Nadzorczej ZMPG z ramienia Miasta Gdańska. Uchwały o wyborze członków Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w wyniku…
ludzie UG
Uroczystość powołania nowych członków Komitetu Prawnego , wyłonionych spośród teoretyków i praktyków prawa międzynarodowego reprezentujących polskie ośrodki akademickie i naukowe, odbyła się podczas inauguracyjnego posiedzenia Komitetu 11 marca br. Akty powołania 15 nowym członkom Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych wręczyła…
ludzie UG
Od lewej: Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska, prof. dr hab. Małgorzata Lipowska, Fot. Jacek Sowa Jak wspierać ochronę zdrowia psychicznego na poziomie samorządu? 4 marca nową kadencję zainicjował Pomorski Zespół ds. Zdrowia Psychicznego! W organie doradczym Zarządu Województwa Pomorskiego zasiądzie…
ludzie UG
Dr Magdalena Nowacka z Instytutu Psychologii WNS jako pierwsza w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych obroniła swój doktorat. Zapraszamy na rozmowę dotyczącą perfekcjonizmu klinicznego i dysforii płciowej wśród osób transpłciowych. Zagadnienia te były przedmiotem jej rozprawy doktorskiej.   Julia Bereszczyńska: - W pracy doktorskiej…
ludzie UG
fot. Mariusz Konfiszer Z jednej strony lewy i prawy sierpowy, z drugiej równania różniczkowe cząstkowe. Doktoranta UG mgr. Rafała Perczyńskiego potencjalnie czeka bardzo emocjonujące lato - obrona doktoratu oraz możliwy udział w Igrzyskach Olimpijskich. Wszystko okaże się na kwalifikacjach olimpijskich na początku marca br. Z…
ludzie UG
fot. archiwum FNP Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed została wybrana na Przewodniczącą Europejskiej Sieci Badań nad Barierą Naskórkową. Funkcję będzie sprawować wspólnie z dr. Ryanem O'Shaughnessym z Queen Mary University of London. - Bycie wybraną na Przewodniczącą przez…
ludzie UG
fot. Alan Stocki/UG Dyrektorka Biura Nauki UG dr Katarzyna Świerk została laureatką tegorocznych Gwiazd Umiędzynarodowienia w kategorii Gwiazda Rozwoju! To wyróżnienie dla osób, które najbardziej przyczyniły się do wzrostu umiędzynarodowienia polskich uczelni. -  Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i wielka radość. Ale też pewnego…
ludzie UG
Za pracę pt. „Przewidywanie cytotoksyczności nanocząstek dwutlenku tytanu, modyfikowanych metalami szlachetnymi z wykorzystaniem metod komputerowych” mgr inż. Dawid Falkowski otrzymał nagrodę sfinansowaną przez spółkę QSAR Lab. Wyróżnienie jest przyznawane corocznie za najlepszą pracę magisterską wykorzystującą metody chemii komputerowej. Laureat…
ludzie UG
fot. Wydawnictwo UG Podczas XXXI Targów Książki Historycznej w Warszawie prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk otrzymała jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień historycznych, Nagrodę KLIO. Monumentalna monografia Dyrektorki Instytutu Historii Sztuki nt. Pałacu Staszica wygrała w kategorii varsaviana, w której docenia…
ludzie UG
Sposób przenoszenia szkodliwych substancji chemicznych z oceanu na ląd bada mgr inż. Kinga Hoszek z Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Praca naukowa doktorantki została wyróżniona prestiżowym stypendium CCAMLR. Promotorkami Kingi Hoszek są dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG i dr Anna Panasiuk z WOiG Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast mentorem…