Konferencja „Pomorzanie. Jacy jesteśmy?”

1

Zapraszamy na konferencję, podczas której omówione zostaną wyniki badania dotyczącego „postaw i zachowań mieszkańców województwa pomorskiego w kontekście budowania tożsamości Pomorzan”. Badanie zrealizowane zostało przez konsorcjum Instytutu Kaszubskiego i Fundacji IBRiS przy wsparciu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydarzenie odbędzie się 3 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Konferencję, na której zaprezentowane zostaną wyniki raportu z badania, otworzy prezentacja Kierownika Zakładu Antropologii Społecznej oraz kierownika projektu prof. dr. hab. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego. Będzie ona wstępem do zaplanowanych dwóch paneli dyskusyjnych. - To bardzo rozbudowane i skomplikowane badanie, pierwsze tego typu w naszym regionie, próba wynosiła aż 6600 osób. Badaliśmy postawy, wartości, potrzeby i oczekiwania mieszkańców województwa pomorskiego  podkreśla prof. Cezary Obracht-Prondzyński.

Oprócz badania ankietowego przeprowadzono wywiady grupowe z mieszkańcami, dotyczące identyfikowanych przez nich problemów i oczekiwań. Ostateczny kształt raportu oraz zawarte w nim rekomendacje powstawały w ramach licznych dyskusji w eksperckim kręgu akademickim i samorządowym.

Uczestnicy paneli zostali dobrani pod takim kątem, by prezentować jak najszerszy przekrój mieszkańców i mieszkanek Pomorza, zapewniając różnorodność perspektyw i doświadczeń. Wśród występujących będą zatem uczniowie, przedstawiciele uczelni, biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych.

W ramach pierwszego panelu, pt. „Z pokoleniami w przyszłość”, porozmawiamy o tym, czy ustalenie wspólnych priorytetów dla przedstawicieli różnych pokoleń jest możliwe. Jakie wyzwania powinny stawiać przed sobą szkoły i uczelnie, by sprostać wymaganiom nowych pokoleń i pomagać im w przyszłym budowaniu pozycji na rynku pracy? Jak z wyzwaniem zarządzania międzypokoleniowym zespołem radzą sobie pracodawcy? Czyli jak razem mamy budować pomorską wspólnotę obywatelską korzystając ze wspólnych doświadczeń i pomysłów.

W ramach drugiego panelu, zatytułowanego „Pomorzanie - aktywni czy bierni?”, skupimy się nad tym, w jaki sposób i jakimi narzędziami można generować i wspierać energię społeczną. Jak robić to w sposób odpowiedzialny, a przede wszystkim skuteczny - i jak do współpracy angażować regionalną społeczność?

Będzie też czas na pytania i dyskusję w ramach podsumowania spotkania.

 

PROGRAM KONFERENCJI

9:30 - 9:45 Otwarcie konferencji

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

9:45 - 10:15 „Pomorzanie. Jacy jesteśmy?”

Prezentacja wyników i wniosków z badania tożsamości Pomorzan.

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański

10:15 - 11:45 Panel dyskusyjny „Z pokoleniami w przyszłość”

Pomorska wspólnota obywatelska - czy ustalenie wspólnych priorytetów dla przedstawicieli różnych pokoleń jest możliwe?

  • Maja Tomczak, Boeing
  • Nina Katka, Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego
  • Zofia Wyrzykowska, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące
  • Andrzej Stelmasiewicz, Fundacja Wspólnota Gdańska
  • Sebastian Ptak, firma doradcza Happy Birds

Prowadzący: Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Stanisław Szultka

11:45 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 13:30 Panel dyskusyjny „Pomorzanie - aktywni czy bierni?”

W jaki sposób i jakimi narzędziami można generować i wspierać energię społeczną?

  • Jolanta Szydłowska, Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów
  • Monika Hinc, Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”, Scalac
  • Sulisława Borowska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy
  • Tomasz Keler, Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych
  • Piotr Widz, Zastępca Burmistrza Kwidzyna

Prowadzący: prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański

13:30 - 14:30 Dyskusja i zakończenie konferencji

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wymagana jest rejestracja: ZAPISY NA KONFERENCJĘ „POMORZANIE. JACY JESTEŚMY?”

 

Partnerzy wydarzenia:

Samorząd Województwa Pomorskiego

Uniwersytet Gdański

Instytut Kaszubski

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Program 295.33 KB
oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy