XXII edycja konferencji „Zarządzanie wartością”

1

Tegoroczna edycja konferencji współorganizowanej przez Wydział Zarządzania UG skupiona będzie wokół problematyki wielowymiarowości oraz wyzwań zarządzania wartością w różnych fazach cyklu koniunkturalnego.

XXII edycja konferencji z cyklu Zarządzanie wartością odbędzie się w dniach 12-15 października 2024 roku. Od ponad dwóch dekad wydarzenie organizowane jest przez Katedrę Strategicznego Rozwoju oraz Katedrę Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a także Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podobnie jak w latach ubiegłych, lądowa część konferencji kontynuowana będzie podczas rejsu promem do Szwecji. Uczestnikami debat naukowych będą wybitni przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy, a także osoby pełniące funkcje w jednostkach administracji centralnej i samorządowej.

Tegoroczna Konferencja skupiona będzie wokół problematyki wielowymiarowości oraz wyzwań zarządzania wartością w różnych fazach cyklu koniunkturalnego.

Przejście z rzeczywistości post-covidowej do stabilizacji gospodarczej, w jakiej się obecnie znajdujemy, jest nie tylko ważne od strony ekonomicznej, regulacyjnej oraz społecznej, ale także otwiera horyzonty dla wielowymiarowej debaty naukowej. Dlatego uczestnikom biorącym udział w konferencji sugerujemy wystąpienia oraz publikacje w następujących obszarach badawczych:

1) zielona gospodarka i zrównoważony rozwój;

2) odbudowa i kreacja zaufania w gospodarce i społeczeństwie;

3) innowacyjna gospodarka i społeczeństwo oraz przedsiębiorstwo;

4) zarządzanie w jednostkach publicznych;

5) innowacyjne metody badań naukowych i nowe kompetencje.

 

Do 29 marca 2024 roku obowiązuje zniżka 10% od ceny regularnej (uczestnictwo w Konferencji)  po spełnieniu 2 warunków: rejestracji oraz zapłaty do wyznaczonego dnia.

Więcej informacji:

Strona konferencji

Facebook

Linkedin

Zapraszamy również do zapoznania się z informatorem.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Informator 5.63 MB
oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy