Alma w FarU - wydarzenia w Bibliotece Głównej

W Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowano uroczystości związane z wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego w Bibliotekach FarU oraz w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności.

14 marca br. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące wdrożenie nowego systemu bibliotecznego Alma oraz wyszukiwarki Primo w Bibliotekach FarU (Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Bibliotece Politechniki Gdańskiej i Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Europejskiego Centrum Solidarności. W imieniu władz Uniwersytetu Gdańskiego w uroczystościach udział wzięli Kanclerz UG dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG oraz Zastępca Kanclerza ds. Infrastruktury i Administracji mgr Sebastian Kruszyński, natomiast  przedstawicielem Politechniki Gdańskiej był Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. PG. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele firmy Aleph Polska, dystrybutora produktów firmy Ex Libris (producenta systemu Alma), na czele z Prezesem Zarządu Maciejem Dziubeckim.

Podczas spotkania Dyrektor Biblioteki UG Roman Tabisz podziękował dyrektorom oraz koordynatorom
z poszczególnych bibliotek za udział w procesie wdrożeniowym i przedstawił kilka refleksji na temat nowego systemu, a  Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Aleph Polska Dominik Łuszczyński opowiedział o działalności firmy. Dalsza część wydarzenia miała charakter integracyjny: uczestnicy zagrali w grę „Human Bingo” i zwiedzili Bibliotekę Główną UG, rozwiązując zagadki przygotowanej na tę okazję gry terenowej.

15 marca odbyło się seminarium podsumowujące wdrożenie systemu bibliotecznego, które otworzył dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego Roman Tabisz. Jako pierwsza wystąpiła Dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, która przedstawiła korzyści z połączenia trzech Uczelni Trójmiasta oraz stojące przed nimi wyzwania. Pani profesor podkreśliła, że Związek niesie z sobą synergię i wzrost znaczenia uczelni członkowskich na arenie międzynarodowej.

Następnie uczestnicy wysłuchali prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli Bibliotek FarU: Dyrektora BUG Romana Tabisza, Dyrektorkę Biblioteki Głównej GUMed Katarzynę Falow, bibliotekarkę systemową BUG Marzenę Jeżowską oraz kierownika Sekcji Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych Biblioteki PG Roberta Szczodrucha. Swoimi doświadczeniami z wdrożeń systemu Alma podzielili się również goście z Torunia i Gdyni: Zastępca Dyrektora ds. Organizacji Zbiorów Biblioteki UMK Grzegorz Szturo, Kierowniczka Oddziału Opracowania Zbiorów Biblioteki UMK Agnieszka Dwornik, a także Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych Biblioteki Gdynia Magdalena Kruszyńska i Dyrektorka Biblioteki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dr Joanna Krzywonos.

Gościem specjalnym seminarium był Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, który swoje wystąpienie zatytułował „Biblioteka jako usługa w 2024 roku”.

 

Sekcja Promocji BUG; fot. Alan Stocki, Marcel Jakubowski/Zespół Prasowy UG; Dominika Skutnik/Oddział Zbiorów Specjalnych; Marietta Tiszbein, Patrycja Laskowska/Sekcja Promocji BUG