PLURALIZM MEDIÓW TO FUNDAMENT DEMOKRACJI

O wolności i odpowiedzialności w mediach z dr. Jackiem Wojsławem z Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego rozmawia dr Beata Czechowska-Derkacz.

Czytaj: https://ug.edu.pl/news/pl/3158/pluralizm-mediow-fundament-demokracji

Tłumaczenie na Polski Język Migowy zostało zrealizowane w ramach projektu „Dostępny UG – Kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami”

Nagranie: Bohdan Mroczek

dr Beata Czechowska - Derkacz