MOST

Program MOST

MOSTMOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Film informacyjny o Programie MOST

 

 
Rekrutacja na semestr letni 2021/2022 odbędzie się w terminie 31 października 2021 r. - 30 listopada 2021 r.

 

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.
O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach pierwszego stopnia stopnia;
– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach drugiego stopnia stopnia;
– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich;
– doktorant szkoły doktorskiej może uczestniczyć w Programie MOST po przedstawieniu dyrektorowi macierzystej szkoły doktorskiej indywidualnego planu badawczego oraz po uzyskaniu akceptacji dla tego planu.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki),
–  od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).
W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.
 
 

 

MOST daje możliwość:

 

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.
 
Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie www Programu MOST.
Pokaż rejestr zmian

Submitted on środa, Marzec 12, 2014 - 10:47 by Izabela Charun Changed on środa, Październik 27, 2021 - 08:24 by Małgorzata Kamińska