Współpraca z Olivia Business Centre

Współpraca z Olivia Business Centre

Olivia Business Centre Logo

Uniwersytet Gdański dba o praktyczne przygotowanie swoich studentów do życia zawodowego. W tym celu umożliwia im uczestnictwo w wielu wartościowych inicjatywach, dzięki którym studenci mogą lepiej poznać potrzeby pracodawców i w przyszłości sprostać ich oczekiwaniom.

Jednym z takich przedsięwzięć jest współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z Olivia Business Centre przy współtworzeniu projektu pn. Olivia Campus. Inicjatywa ta ma pomagać w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy naukowcami a światem biznesu, a także ułatwiać studentom odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu murów uczelni.

Oferta skierowana do studentów i pracowników naukowych powstała na podstawie konsultacji ze środowiskiem uniwersyteckim i biznesowym. Obydwie strony przedstawiły swoje potrzeby w tej kwestii, a oferta staży, szkoleń, czy warsztatów jest wypadkową oczekiwań wszystkich stron uczestniczących w Olivia Campus.

Uniwersytet Gdański współtworzy to przedsięwzięcie wspólnie z Politechniką Gdańską i Olivia Business Centre. W skład grona firm współpracujących wchodzą m.in.: Energa, Bayer, Sii, Playsoft, Goyello, HK Finance, Noble Bank, Hays, PwC, COB, Studio HR, Thomson Reuters, Black Pearls, AIP Business Link, CCC.

Instytucje związane z projektem to: Business Angel Seedfund, Interizon, Pracodawcy Pomorza, Studenckie Forum Business Centre Club, Wyższa Szkoła Bankowa, C'Estiem LG Gdańsk.

W ramach Olivia Campus zrealizowano już m.in. Targi Pracy, konferencje Maximising Your Career Advantage oraz opłacono kursy językowe dla studentów Wydziału Filologicznego UG.

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Maj 26, 2015 - 08:04 by Importer Automatyczny Changed on wtorek, Maj 26, 2015 - 08:08 by Importer Automatyczny