Konsorcja badawcze, umowy partnerskie

Konsorcja badawcze, umowy partnerskie

W celu realizacji zadań służących nauce i praktyce gospodarczej, Uniwersytet Gdański tworzy konsorcja i zespoły badawcze, reprezentujące szeroki wachlarz specjalności. Członkami tych konsorcjów są: przedsiębiorstwa, instytucje, zrzeszenia i stowarzyszenia. Szczególnymi osiągnięciami mogą się pochwalić konsorcja działające w następujących obszarach badawczych: chemii, biotechnologii, biologii (m.in. w zakresie tworzenia surowic i szczepionek), oceanografii, zarządzania projektami inwestycyjnymi, logistyki.

Uczelnia jest otwarta na dalszą współpracę z podmiotami gospodarczymi i realizację wspólnych badań, szczególnie w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Marzec 18, 2014 - 10:33 by Importer Automatyczny Changed on wtorek, Marzec 18, 2014 - 14:41 by Importer Automatyczny