Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2020/2021

SEMESTR ZIMOWY (01.10.2020 – 21.02.2021)

01.10.2020

Inauguracja roku akademickiego

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

                 18.01.2021 – 31.01.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

SEMESTR LETNI (22.02.2021 – 30.09.2021)**

22.02.2021 – 07.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

22.02.2021 – 13.06.2021

Zajęcia dydaktyczne 

19.03.2021

Święto Uniwersytetu Gdańskiego

02.04.2021 – 06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

14.06.2021 – 27.06.2021

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

28.06.2021 – 30.09.2021

Przerwa wakacyjna

06.09.2021 – 19.09.2021

Letnia sesja poprawkowa

 *W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:

1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;

2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;

3.uzyskana pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

** 26 i 29 stycznia 2021 r. wyznacza się jako dni do odpracowania zajęć przypadających odpowiednio w dniach 11 listopada 2020 r. i 06 stycznia 2021 r., a 09 czerwca 2021 r. wyznacza się do realizacji zajęć dydaktycznych przypadających w semestrze letnim w poniedziałki wolne od zajęć..

 

Wnioski o wznowienie studiów, o przeniesienie na inną uczelnię albo o przeniesieniu z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia:

1. 31 grudnia 2020 r. - w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021;

2. 31 sierpnia 2021 r. - w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022.

Dziekan określając terminy składania wniosków o wznowienie studiów, na podstawie § 58 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, uwzględnia terminy wskazane w zdaniu pierwszym.

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on środa, Kwiecień 15, 2020 - 08:40 by Małgorzata Kamińska Changed on poniedziałek, Kwiecień 12, 2021 - 14:52 by Małgorzata Kamińska