Elektroniczna legitymacja studencka

Elektroniczna legitymacja studencka

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS

W celu wystawienia legitymacji na Portalu Studenta należy:

1. wgrać zdjęcie;

2. zweryfikować poprawność wprowadzonych danych osobowych;

3. złożyć wniosek o wydanie ELS;

4. wpłacić 22 zł - na wskazany na Portalu Studenta numer konta.

 

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 ze zm.);
  2. Zarządzenie Rektora UG nr 74/R/14 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej;
  3. Zarządzenie Kanclerza UG nr 8/K/12 w sprawie zmiany zarządzenia Kanclerza UG nr 4/K/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w UG;
  4. Zarządzenie Kanclerza UG nr 4/K/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w UG.

 

Legitymacja ISIC - międzynarodowa legitymacja studencka.

ISIC (International Student Identity Card) jest jedynym dokumentem potwierdzającym status studenta na całym świecie. Przysługuje Studentom uczelni państwowych i prywatnych wszystkich rodzajów studiów (dziennych, wieczorowych, zaocznych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich) bez ograniczenia wieku. Wystawiana jest także uczniom szkół średnich i gimnazjów powyżej 12. roku życia. Upoważnia do korzystania ze zniżek oraz w zależności od wybranego wariantu - ubezpieczenia.

Wszystkie informacje o karcie ISIC można znaleźć na stronie internetowej International Student Identity Card.

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on poniedziałek, Październik 24, 2011 - 00:00 by Importer Importowicz Changed on czwartek, Maj 14, 2020 - 08:53 by Importer Importowicz