Dokumentacja przebiegu studiów

Dokumentacja przebiegu studiów

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.).

  2. Zarządzenie nr 113/R/19 Rektora UG z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych z ukończenieniem studiów wyższych oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów (ze zm.)

Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Wrzesień 18, 2014 - 14:16 by Małgorzata Kamińska Changed on wtorek, luty 9, 2021 - 08:12 by Małgorzata Kamińska