"DAJEMY W ŁAPĘ!" - ruszyła zimowa zbiórka dla zwierząt z trójmiejskich schronisk

Zbiórka witamin, karmy i tekstyliów w Schronisku trwa przez cały rok, ale zdajemy sobie sprawę, że nie każdy kto chciałby oddać np. jeden ręcznik, smycz czy puszkę karmy ma czas, aby tam podjechać. Postanowiliśmy to ułatwić naszym pracownikom i studentom organizując zbiórkę na uczelni.

Jeśli macie w domu nadmiar zbędnych ręczników, koce lub stare poszewki pościelowe, podzielcie się ze zwierzakami! Przez cały rok w schronisku zużywa się mnóstwo ręczników do m.in. osuszania psów po kąpieli, a kocyki i poszewki służą przede wszystkim kociętom i szczeniętom, a więc magazyny tekstyliów w schronisku trzeba uzupełniać praktycznie cały czas. Pamiętajmy, że tekstylia nie muszą być nowe, ale powinny być czyste - w schronisku nie ma technicznej możliwości wyprać i wysuszyć większej ilości takich rzeczy. Co ważne - z przyczyn sanitarnych schronisko nie może przyjmować rzeczy z wypełnieniem takich jak poduszki, kołdry i materace. 

Należy pamiętać, że duża część mieszkańców Schronisk to zwierzaki potrzebujące naprawdę dobrej jakościowo karmy, która pomoże im szybko dojść do zdrowia, dlatego tak ważna jest nie ilość, a przede wszystkim jakość karmy, którą teraz zbieramy. Obecnie zimą bardzo potrzebne są także derki zabezpieczające psy przed zimnem. Psy niestety często je niszczą, więc potrzeby w tym zakresie są naprawdę duże. 

Zbieramy przede wszystkim: 

PSY: 

 • Karma bytowa sucha (drobna) 
 • Sucha mobility 
 • Sucha obesity/satiety/weight management 
 • Sucha hypoalergic ROYAL CANIN 
 • Sucha gastrointestinal 
 • Sucha mobility+satiety (nowy rodzaj) potrzebna w grudniu 
 • Mokra senior Animonda 
 • Sucha gastrointestinal low fat 
 • Derki ocieplające przeciwdeszczowe (ciepłe) 

KOTY: 

 • Karma bytowa sucha (drobna) 
 • Sucha gastrointestinal 
 • Sucha urinary+satiety 
 • Bytowa mokra kocięta Animonda 
 • Bytowa mokra i sucha babycat 

 

OLEJE, WITAMINY i in.: 

 • Inflamex panine (canine solution – mobility in dogs) 
 • Power dog (witaminowo-aminokwasowa mieszanka paszkowa) 
 • Olej łososiowy (brit care) – opakowania 1000 ml 
 • Proszek do uszu BIO-GROCM 
 • Smycze (zwykłe) 
 • Obroże 
 • Koce 
 • Ręczniki 
 • Poszewki pościelowe (bez wypełnienia!) 

Miejsce zbiórki: specjalnie oznakowane kartony w budynkach wydziałów UG w Gdańsku, Sopocie i Gdyni oraz w budynku Rektoratu UG.  

 

Koordynatorem projektu jest: Zespół Promocji UG we współpracy z Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG, Parlament Studentów UG i Radami Samorządów Studentów poszczególnych wydziałów. 

Zbiórka potrwa do końca grudnia. 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

The collection of vitamins, food and textiles at the Shelter continues throughout the year, but we realise that not everyone who would like to donate e.g. one towel, leash or can of food has time to drive there. We decided to make it easier for our staff and students by organising a collection at the university.

If you have excess unnecessary towels, blankets or old bed covers at home, please share with the animals! Throughout the year, the shelter uses lots of towels to dry dogs after bathing, and blankets and pillowcases are mainly used for kittens and puppies, so the shelter's stock of textiles needs to be replenished practically all the time. Remember that textiles don't have to be new, but they should be clean - in a shelter there is no technical possibility to wash and dry more of such things. What is important - for sanitary reasons the shelter cannot accept stuffed items such as pillows, quilts and mattresses.

It should be remembered that a large proportion of the shelter's residents are animals that need really good quality food to help them recover quickly, which is why it is so important not the quantity, but above all the quality of the food we are now collecting. Currently, in winter, there is also a great need for blankets to protect dogs from the cold. Dogs unfortunately often destroy them, so the need in this area is really great. 

We are collecting above all

DOGS: 

 • Dry food (small) 
 • Dry mobility 
 • Dry obesity/satiety/weight management 
 • Dry hypoallergenic ROYAL CANIN 
 • Such gastrointestinal 
 • Dry mobility+satiety (new type) needed in December 
 • Wet senior Animonda 
 • Dry gastrointestinal low fat 
 • Raincoats (warm) 

CATS: 

 • Dry food (fine) 
 • Dry gastrointestinal 
 • Dry urinary+satiety 
 • Animonda wet kitten food 
 • Wet and dry babycat 

OILS, VITAMINS et al: 

 • Inflamex panine (canine solution - mobility in dogs) 
 • Power dog (vitamin-amino acid feed mix) 
 • Salmon oil (brit care) - packs 1000 ml 
 • BIO-GROCM ear powder 
 • Leashes (regular) 
 • Collars 
 • Blankets 
 • Towels 
 • Bed sheets (without filling!) 

Place of collection: specially marked cardboard boxes in the UG faculties buildings in Gdańsk, Sopot and Gdynia and in the UG Rektorat building.  

The project is coordinated by: UG Promotion Team in cooperation with the UG Student and Doctoral Activity Centre, the UG Students' Parliament and the Student Councils of the individual faculties. 

The collection will last until the end of December.

Załącznik Rozmiar
Plakat zbiórki 607.78 KB
Data publikacji
2021-12-09
Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Grudzień 9, 2021 - 10:54 by Weronika Wolska Changed on czwartek, Grudzień 9, 2021 - 11:38 by Weronika Wolska